Villkor / cookies

Användarvillkor Star Wine List

  1. Inledande bestämmelser

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för tjänsten Star Wine List, appen Star Wine List och sajten www.StarWineList.com (”Tjänsten” eller ”Star Wine List”).

Star Wine List tillhandahålls av Starwinelist AB, org nr 556920-1725.

Tjänsten innebär tillgång för besökare till vinlistor, nyheter, erbjudanden och annan vinrelaterad information från utvalda vinbarer och restauranger. Du får som användare även möjlighet att ta del av artiklar, intervjuer, bevakning av produktnyheter, annat redaktionellt material, erbjudanden med mera.

Vid var tid gällande Användarvillkor presenteras på www.StarWineList.com. Vi uppmanar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

  1. Tjänstens innehåll

Star Wine List ger dig tillgång till vinlistor från utvalda vinbarer och restauranger runt om i världen. Urvalet av vinlistor och annan information är föränderligt och bygger på ett samarbete med de barer och restauranger som bidrar med uppgifter. Detta innebär att Star Wine List, utan föregående meddelande, kan komma att ta bort eller lägga till vinlistor och annan information.

Star Wine List förnyar och förbättrar även Tjänstens övriga innehåll och utbud fortlöpande. Detta innebär att Star Wine List kan komma att lägga till, förändra och ta bort både innehåll och funktioner.

Star Wine List strävar efter att tjänsten alltid ska innehålla aktuell och uppdaterad information. Star Wine List kan dock inte garantera riktigheten av informationen och kan inte ställas till svars för om någon information skulle visa sig vara inkorrekt.

2b Användargenererat innehåll

Användare som bjuds in och väljer att posta innehåll på Star Wine List måste rätta sig efter dessa villkor, inklusive vad som beskrivs under Immateriella Rättigheter. Användare får inte posta innehåll som bryter mot svensk lag, som inte är vinrelaterat eller påverkar Star Wine List negativt. Star Wine List äger rätten att avgöra vad som är relevant för tjänsten. Användare som bryter mot dessa villkor kan bli avstängda från tjänsten och ställen som är listade på tjänsten kan bli avlistade.

  1. Användning av Tjänsten

Tjänsten som du får tillgång till som användare i Star Wine List är endast avsedd för privat bruk. Det är inte tillåtet för en medlem att lagra, sprida, kopiera eller på annat sätt använda Star Wine Lists material i syften som inte är privata. För att använda Star Wine List måste du ha fyllt 20 år.

  1. Länkar till samarbetspartners sajter och andra sajter

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till sajter som inte kontrolleras av Star Wine List. Star Wine List ansvarar inte för innehållet på en länkad sajt.

  1. Immateriella rättigheter

Allt innehåll som tillhandahålls genom Star Wine List, såsom t ex artiklar, bilder, vinlistor, logotyper, datakoder och program, tillhör Starwinelist AB eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Om inte annat uttryckligen anges i Användarvillkoren eller följer av tvingande lag, får du inte reproducera, publicera, eller på annat sätt använda material som tillgängliggörs genom Star Wine List. Obehörig användning eller spridning av innehåll som utgör en del av Star Wine List kan föranleda rättsliga åtgärder.

[Star Wine Lists varumärken och kännetecken är skyddade enligt känneteckensrättslig lagstiftning. Du har inte rätt att mångfaldiga, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja eller använda dessa utan Starwinelist AB:s skriftliga godkännande.]

Företag eller privatpersoner som skickar in text, bilder eller annat material för publicering hos Star Wine List garanterar att de inte inkräktar på upphovsrätten hos någon annan, samt att Star Wine List får rätt att publicera dem i egna och partners kanaler, utan begränsning i tid.

  1. Behandling av personuppgifter och samtycke

Star Wine List avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Star Wine List och som samlas in i samband med medlemmarnas användande av Tjänsten. Star Wine List ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla och utveckla Tjänsten och ditt medlemskap, statistik- och analysändamål, produktutvärdering samt utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Genom att registrera dig som medlem hos Star Wine List samtycker du till Star Wine List behandling av personuppgifter.

Du medger också att direktmarknadsföring – inklusive marknadsföring för vin och andra alkoholhaltiga drycker – får skickas till dig per post, telefon, e-post, sms/mms eller annat motsvarande sätt. Du har alltid rätt att tacka nej till ytterligare direktmarknadsföring. Det gör du genom att använda svarsfunktionen i de meddelanden Star Wine List eller dess samarbetspartners skickar till dig.

Du har rätt att skriftligen och utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga personuppgifter om dig. Registerutdrag kan begäras genom att du skickar ett meddelande till [info@starwinelist.com].

Företag och privatpersoner som är med på Star Wine List ger sitt medgivande enligt dessa regler att publicera namn, bild, titel och annan information på Star Wine List.

Ditt samtycke till behandling av personuppgifter är giltigt till dess att du återkallar det.

  1. Cookies

[Star Wine List använder cookies och liknande tekniker för att följa hur Tjänsten används, anpassa användarupplevelsen och utveckla tjänsten.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på nätet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Genom medlemskapet i Star Wine List samtycker du till användningen av cookies samt därtill hörande personuppgiftsbehandling.

I din webbläsare kan du göra inställningar för att blockera cookies och kan även ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av tjänsten.]

  1. Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta Star Wine List via e-post [info@starwinelist.com], eller per brev till Starwinelist AB, [Box 2028, 103 11 Stockholm].

  1. Lagval och tvist

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvist hänförlig till Tjänsten eller Användarvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

Varmt välkommen!